CV

Inge Kiilerich
 
 
Cand. Pæd. i pædagogisk psykologi: Danmarks Pædagogiske Universitet 2007 
 
Pædagogisk Diplomuddannelse: Danmarks Pædagogiske Universitet 2003
 
Pædagog: Ballerup Seminariet 1994 
 
Sprogvejleder: Arbejdet med førskolebørn med specielle og generelle sprogvanskeligheder 2003- 2007
 
Comments