Inge Kiilerich

 
 
Alkalær læsekursus
 
Læsevanskeligheder?
 
- Alle kan lære at læse -
 
Børn, unge og voksne kan bryde læsekoden og alle som har et andet modersmål en Dansk kan blive betydeligt bedre i udtale og skrift.
Børn der er motiveret, kan begynde, at læse allerede i 3 - 4 års alderen.
 
    
 Sprogvanskeligheder
 
 
At lære at læse og at have et sprog er tæt forbundet i alle mennesker. Det er bare ikke altid at udviklingen forløber så glat som den burde for, at der sker en almen og naturlig sprogudvikling. Der er mange ting du selv kan gøre og der er hjælp at hente.

 

 

 - Et ofte stillet spørgsmål! -

Hvornår kan jeg begynde,

at lære mit barn bogstaver?

 

 
 
Læring i Samarbejde
 
Cooperativ Learning
Der er rigtig mange gode grunde til, at implementere - læring i samarbejde - strukturerne i sin undervisning.
 • Det involverer alle
 • Reducerer mobning
 • Betydelig øget læring
 • Styrker samvær og samarbejde
 • Eleverne syntes det er sjovt
 • Det er top motiverende
Eleverne bliver motiverede for at lære,
de elsker den aktive deltagelse læringen.
Derfor bliver det sjovt, at være underviser i en klasse, med mange glade og engagerede elever.
 
Det er dig, som underviser, der skaber rammerne for et dynamisk og aktivt læringsmiljø, hvor der gives plads og rum for elever i samtidig interaktion og lige deltagelse.
Metoden styrker fællesskabet i et rummeligt miljø og mange intelligenser kommer i spil.

 

 
 • Samvær og samarbejde
 • Sociale færdigheder
 •  
   
Comments